شنبه 17 مهر‌ماه سال 1389

طراحی قفسه ی کتاب

سلام ظاهرا طراحی یک قفسه ی کتاب هم به طراحی صندلی اضافه شد بنابر این من در ادامه براتون چندتا عکس از طراحی قفسه ی کتابهای جدید را گذاشتم....